henansvagforening.com

Styrelsen består av

Ordförande:

Robert Brodin

Kassör:

Lena Jonsson

Sekreterare:

Mariette Torstensson

Ledamot:

Bo Engelbrektsson

Suppleant:

Claes Samuelsson

Suppleant:

Vakant

Revisorer:

Carina Joling

Helena Borgström

Revisorsuppleant:

Sofia Hygrell