henansvagforening.com


På grund av trumbyte stänger vi av in/utfarten till Högelidsvägen den 25/7 kl 14.00 till söndag kväll den 27/7.Vänligen håll era häckar väl klippta och inom tomtgräns, se beskrivning nedan.