henansvagforening.com
Årsstämma 9 mars 2021 kl19:00


Årsmöte kommer att hållas 9 mars 2021 kl 19:00 inom Najads kontor, Varvsvägen 1.
Givet Covid-19 så har vi beredskap för att säkerställa avstånd till alla närvarande. Vi rekommenderar munskydd.  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 feb 2021.

Kontakta oss på mail för tillgång till handlingar.