henansvagforening.com


Årsmöte kommer att hållas i mars månad 2021. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 feb 2021.

Kontakta oss på mail för tillgång till handlingar, dagordningen finner ni under sidan "Årsmöte"