Årsmöte var 2 mars 2022 kl 19:00 inom Najads kontor, Varvsvägen 1.
  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 feb 2022.

Kontakta oss på mail för tillgång till handlingar. 
E-post: [email protected]

Riktlinjer för antal andelar för olika fastigheter. Antagna på årsmöte 2022:
Regler-2022