Årsmöte var 9 mars 2021 kl 19:00 inom Najads kontor, Varvsvägen 1.
  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 feb 2021.

Kontakta oss på mail för tillgång till handlingar. 

0