Mail adress: [email protected]

Har ni frågor om gatubelysning, vänligen kontakta Orust Kommun.

Henåns Vägförening har ingen delaktighet i gatubelysningen.

För debitering följer vi Lantmäteriets uppgifter av andelstal. Alla delägare betalar sin del av fastighetens avgift.